Kedves Látogató, szeretettel köszöntöm községünk honlapján!
A 2600 főt számláló Káloz Fejér megye déli részén, a Sárvíz mentén fekszik, Székesfehérvártól 30, az M7-es autópályától 20 km-re. Megközelítése a 63. számú főútról Sárkeresztúr településtől nyugati irányban, valamint az M7-esről letérve a Szabadbattyántól Örspuszta felé tartó úton lehetséges. A Káloz-Dég összekötő útnak köszönhetően a Balatoni térség is könnyebben elérhető.


Frissítési információk
Ön mit kérdezne...?
Társalgó és lelki szoba
Falunap 2012
Káloz SE hírei

Felhőkép
Polgármesteri hivatal
Önkormányzat
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
Oktatási-, Kultutális- és Sport Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Járási hivatal
Letölthető űrlapok
Testületi ülések
Szemétszállítás
Rendeletek
Kultúra
Menetrendek
Választások
Közérdekű adatok


Helyi pályázatokÁltalános hírek Helyi hírek Gazdasági hírek Önkormányzati hírek
EU-információk Pályázatok Felhívások Eseménynaptár Helyi újság
Szent István Általános Iskola

Cím: 8124 Káloz Szent István tér 8. E-mail cím: sziaisk@freemail.hu Telefon: 06-25-496-013

 

A Kálozi Szent István általános Iskoláért Alapítvány

adószáma: 18487284-1-07


Káloz legnagyobb intézménye az Önkormányzat által fenntartott Szent Iskola Általános Iskola , mely a település egyetlen iskolája. Ebből adódóan alapfokú oktatási intézményként minden területet, tantárgyat egyenrangúan kezelünk.

 

Tárgyi, személyi feltételek:


Az iskola 33 dolgozója- 23 pedagógus, 10 gazdasági és technikai- biztosítja a 300 körüli tanulónak a zavartalan tanulás lehetőségét. Az intézmény 16 tantermes. Ebből 8 szaktanterem. Ezekhez fizika- , kémia-, biológia- és földrajz-szertár kapcsolódik, melyek anyaga folyamatosan megújul, jelenleg megfelelően szolgálják az oktatómunkát. Az épület belső képe rendkívül szép, esztétikus, mely a kellemes közérzeten túl a nevelőmunkára is hatással van. 2000-ben iskolánk új tetőt kapott és az épületet tatarozták, ezáltal megújult szép küllemével dísze is községünknek.

 

Tanulmányi munka:

Fő pedagógiai feladatunk tanulóink felkészítése a középiskolára. Hisz korunkban minden gyermeknek legalább középiskolai végzettséget kell szereznie. A differenciált oktatást biztosítják a csoportbontások. A lemaradóknak minden évfolyamon korrepetálást szervezünk. Két éve indult egy osztály az enyhe értelmi képességű tanulóknak. A gyermekeket itt kis létszámban gyógypedagógus szakember oktatja. Megemelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalmat és matematikát a nyolcadikosok.Évek óta közel 100%-os a középiskolákba felvettek aránya. Az angol nyelvet 4. osztálytól 5 éven át oktatjuk, 6. osztálytól csoportbontásban. Ugyanígy a felső tagozaton a technikát és az informatikát. A számítástechnika színvonalas oktatását szolgálja a 2000-ben átadott, azóta folyamatosan korszerűsített számítógépterem. Jelenleg tíz tanulói és egy tanári gép kiegészítőkkel áll a tanulók rendelkezésére. A leány technikaműhelyben több varrógépen van lehetőség a varrás alapjainak elsajátítására. A fiú technikaműhely most került felújításra. Az alsósok termei barátságosak, világosak, bútorzatuk évről-évre újul. Oktatástechnikai eszközökkel (tv, videó, magnó, írás- és diavetítő) jól ellátottak, hasonlatosan a szaktantermekhez. Községünkben 1995-ben korszerű és impozáns tornacsarnok épült, amely a legmagasabb szakmai igényeket is kielégíti. A testnevelés órák, a tömegsport lehetőségek és a különféle sportszakkörök heti arányos elosztása biztosítja tanulóinknak a mindennapi testedzést. Az idei tanévtől szakember által vezetett gyógytestnevelés foglalkozások is segítik a rászoruló tanulókat.

 

Szabadidős tevékenységek:

A kötelező tanórai foglalkozásokon túl változatos délutáni elfoglaltságokat szervezünk tanulóinknak. Alsó tagozatban két napközis, felső tagozatban egy tanulószobai csoport biztosít felügyeletet. Helyet adunk az Abai és a Táci Művészeti Iskoláknak. Ezzel széles lehetőség nyílik tanulóinknak tehetségük szerint a hangszertanulásra és a kézművesség (fafaragás, kerámia, textíl) elsajátítására. Ennek keretében működnek néptánc- csoportjaink (minden korosztálynak) , a SZICSÜSZI színjátszó csoport és az Iglice népdalcsoport. Szereplésükkel színesek iskolai és községi ünnepségeink. Rendszeresen eljutnak a megyei és országos versenyekre, öregbítve iskolánk hírnevét. Az iskolaépülethez két tágas udvar tartozik. Az alsósoknak szép játszóudvar mászókákkal, hintákkal, a felsősöknek sportudvar ping-pongasztalokkal, kosárlabda palánkokkal, -biztosítva szünetekben a mozgáslehetőséget, délutánonként a szabadidő hasznos eltöltését.Az osztályfőnökök tartalmas közösségi programokat szerveznek tanítványaiknak, túrára, uszodába, színházba kísérik őket.

 

Hagyományaink:

A kálozi iskola komoly hagyományokkal bír, melyeket ápolva elnyerte egyéniségét. Ezek különböztetik meg más községek iskoláitól. Az évről-évre visszatérő programok teszik folyamatossá az egymást követő tanéveket. 1995-ben vettük fel Szent István államalapító királyunk nevét. Azóta minden év májusában rendezzük a Szent István Napokat. A kétnapos rendezvénysorozaton tanulmányi, kulturális- és sportprogramokat szervezünk. Minden év szeptemberében közösen kirándulunk, az iskola minden tanulója és dolgozója. Környékünk egy-egy természeti szépségekben bővelkedő tájával ismerkedünk. Az előzetes feladatok és az ott megszervezett gyalogtúrák , versenyek és a közös élmények teszik emlékezetessé ezeket az alkalmakat. Folyamatosan pályázati pénzből tesszük lehetővé minden tanulónk számára a részvételt. Az osztályközösségek tanulmányi kirándulásain az ország távolabbi tájaira látogatnak el a gyermekek, minden tanév végén. Hagyományaink közé tartozik a nyári táborozás. Minden nyáron 50 tanulót viszünk a Balatonra. A gyerekek itt szórakozva, közösségben , kirándulásokat téve töltenek el egy hetet. Immár nyolcadik éve jelenik meg iskolánk újsága, a PACA.A tanulókból álló szerkesztőség a szórakoztatás mellett beszámol az iskola minden jelentősebb eseményéről,így egyfajta krónikás szerepet is betölt. Hagyomány a farsangi időszakban megrendezésre kerülő tanulói és szülői bál.
Az elmúlt években rangsorolták a megye általános iskoláit a középiskolába jelentkezők írásbeli felvételei alapján. Eszerint a Kálozi Szent István Általános Iskola magyar nyelv és irodalomból
1999-ben a 11.
2000-ben a 10. helyezést érte el.

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2012. évi közhasznú beszámolója
Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2014. évi közhasznú beszámolója
Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2014. évi közhasznú beszámolója - Teljes
Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2016. évi közhasznú beszámolója
Házirend
Szervezeti és működési szabályzat
Pedagógiai programja és helyi tanterv
Nyilatkozat - Igazgatói pályázatra Gőbölösné Pénzes Mária

Felhasználónév:
Jelszó:


A szavazás szünetel


 •  
 • Kapcsolatok tára
 •  
 • Lapszemle
 •  
 • Interjúk, riportok, szakcikkek
 •  
 • Önkormányzati ingatlanok


 •  
 • Jogszabálykereső
 •  
 • Gépjárműkereső


 •  
 • Térkép
 •  
 • Időjárás
 •  
 • Ki kicsoda?
 •  
 • Kulturális linkek
 •  
 • Pénzügyi szolgáltatások
 •  
 • Turisztikai információk
 •  
 • További hasznos linkek

  e-mail hirdetés szolgáltatók